Bütün hesaplar, sevinçler, üzüntüler, kızgınlıklar… hepsi bir kan pıhtısına bakar. kalbinize iyi bakın, motor teklemeye başlayınca yolun sonu görünmeye bilir. Haberin devamı için