Her bebek iletişim kurma içgüdüsüyle doğar ve bu iletişimi kurmanın en etkili yollarından birinin konuşma olduğunu erkenden öğrenirler. Bu doğal içgüdüyü anne ve babasının onunla sürekli konuşarak teşvik etmesi bebeğin dil becerilerinin erkenden gelişmesine büyük katkısı olacaktır. Bir çocuğun konuşmayı nasıl öğrendiği henüz tam olarak aydınlatılmamıştır; ama bütün çocukların benzer bir öğrenme düzeni izledikleri ve bebeğin ilk sözcükleri mırıldanmadan çok önce, dil konusunda epeyce şey anladıkları bilinmektedir.

Bebeklerde İletişim

Bebek konuşmaya başlamadan önce bile iletişim kurmayı, karşısındakini anlamayı öğrenir. Söz gelimi, annesi konuşurken sesinin bir soru mu, yoksa düz bir anlatım mı olduğunu gösteren tonlama farklılıklarını algılayabilir. Bunun yanı sıra, karşılıklı konuşma halinde olan iki kişiyi takip etme ve diyaloğun nasıl geliştiğini anlayarak kimi zaman tepki verme davranışını sergileyecektir. Ancak bebeklerde iletişim kavramının çok küçükken oluşmaya başladığının en güzel kanıtı 3 ile 4. aylar arasında bir takım sesler çıkarmaya başladıktan sonra, annesine sesler çıkarırken bir an durup annesinin yanıt vermesini beklemesidir.