Anne babalık öğrenilebilir mi, değişen yaşam koşullarına karşı çocuklar nasıl yetiştirilmeli, değerler nasıl öğretilmeli sorularının cevabını öğrenmek için yazıyı okuyabilirsiniz.

Zaman ilerledikçe anne baba olmak, çocukları eğitmek de zorlaşıyor bu sebeple günümüzün değişen ve gelişen değerlerine, yöntemlerine ayak uydurabilmek için anne babaların kendini aydınlatması, çocuğa verecek eğitimi sağlam temele oturtması gerekir. Birçok meslekte yetenek önemlidir; ama anne babalıkta yetenek pek de önemsenmez.

Diğer mesleklerde deneme yanılma vardır; fakat anne baba olunca deneme yanılmanın sonuçları çok ağır, telafisi olmayan sonuçlara sebep olabilir. Bu sebeple anne babalık mesleği ciddiye alınmalı, bununla ilgili kurslara, seminerlere katılınmalı, okullarda ders olarak okutulmalıdır. Anne babalık meslekten de öte bir şeydir aslında sanattır.

Anne babalık sanatı öğrenilebilir. Günümüzde, insan bilimleri, psikoloji, pedagojinin ilerlemesiyle çocuk yetiştirilmesi ve eğitimine daha bilinçli bir bakış açısı gelmiştir. Çağdaş anne baba, çocuklarının yetişmesinde oynadıkları sorumlu rolün artık bilincindedir. Halen ülkemizde, çocuk eğitimi ve psikolojisi konularında birçok yayın, kitap ve dergi bulunmakta, ayrıca TV, radyo gibi, kitle iletişim araçlarıyla da bu konularda yaygın eğitim yapılmaktadır.

Çocuk yetiştirmede farklı bir bakış açısı getirme amacıyla bir konudan kısaca bahsetmek istiyorum.

Çocuğun aile büyüklerinden farklı duyguları, algıları, düşünceleri olabileceğini kabul edebilir misiniz? Bunu kabul etmek zordur. Ancak çocukların olaylara, biz büyükler gibi koşullanmış, eğitilmiş gözlerle değil de, yepyeni ve çocuksu bir bakışla baktıklarını, duygularının daha katıksız, daha yoğun olduğunu düşünmek size biraz yardımcı olur mu? Çocuğun farklı bir yapıya veya bünyeye sahip olabileceğini kabul edebilmek? Örneğin, anne çabuk üşüyen biri ise çocuğun da çabuk üşüyen biri olması muhtemeldir.

Kendisi üşüyen anne çocuğunu da sıkıca sarıp sarmalar ve sonunda çocuk da annenin tavrına alışır ve onun gibi olur. Ama çocuk büyüyüp genç olunca artık kendin tanır ve üşürse üzerine bir şeyler giyer; yani çocuklar da anne babalarının bünyelerini, yapılarını, algılarını, duygu ve düşüncelerini paylaşmayabilir. Zaten öyle olsaydı dünya tek düze, monoton bir yere dönüşürdü.

Şöyle bir düşünün sizin de anne, babanızdan farklı bir bünye, algı, duygu, tutum ve düşünceleriniz varsa tablo oluşturarak yazabilirsiniz.